ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο τέταρτος άξονας της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η στήριξη των ανθρώπων μας καθώς και των τοπικών κοινωνιών. Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί τη θεμελιώδη αξία μας, την απόλυτη δέσμευσή μας. Κύριο μέλημά μας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας να εργάζονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας και σε κάθε σχετιζόμενη δραστηριότητα.

Παράλληλα φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων μας, ενώ μεριμνούμε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους, χωρίς διακρίσεις. 

 Όσον αφορά στις κοινωνίες, αναγνωρίζουμε ότι προσφέροντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά θέματα δημιουργούμε κοινή αξία για όλους

Επιπλέον,  φροντίζουμε η λειτουργία μας να είναι σε αρμονία τόσο με τις τοπικές κοινωνίες όσο και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους συνδεόμαστε. Επιδιώκουμε να παράγουμε αξία για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, συνεισφέροντας στη βιωσιμότητα τόσο της τοπικής περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF