ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

*Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF

E.g., 28.10.2020
E.g., 28.10.2020
Ημερομηνία (Ώρες λειτουργίας μονάδας) Σκόνη (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:20] NOx (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:500] SO2 (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:200] TOC (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:40] NH3 (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:50] HCl (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:10] HF (mg/Nm3) [Μεγ.όριο*:1]
23.03.2020 (24h) 0

0.59

481

481.14

0.14 2.96 1.91 0.33 0.00
23.02.2020 - - - - - - -
23.02.2018 23:00 11

11.59

474

474.17

0.14 - - - -
22.10.2019 (8h) 0

0.60

480

480.39

0.14 8.48 4.06 4.56 0.00
22.08.2018 (24h) 1

1.69

459

459.19

0.14 2.45 1.51 1.81 0.02
22.08.2017 23:00 11

11.99

480

480.57

0.14 - - - -
22.08.2017 23:00 11

11.33

476

476.17

0.14 - - - -
22.08.2017 15:00 11

11.10

479

479.74

0.14 - - - -
22.08.2017 07:00 9

9.18

480

480.02

1.20 - - - -
22.07.2017 23:00 12

12.36

479

479.57

0.15 - - - -
22.06.2018 (23h) 5

5.04

499

499.95

0.88 28.04 11.87 2.00 0.01
22.05.2020 (24h) 0

0.78

475

475.84

0.14 3.06 1.88 0.96 0.01
22.05.2019 (24h) 1

1.90

477

477.95

0.14 3.94 1.66 0.04 0.04
22.05.2017 23:00 - - 0.14 - - - -
22.03.2020 (24h) 0

0.49

472

472.69

0.14 4.23 1.91 7.88 0.05
21.08.2017 23:00 9

9.64

475

475.40

0.37 - - - -
21.04.2019 (24h) 2

2.31

474

474.34

0.14 2.03 1.51 0.67 0.01
21.04.2018 (24h) 11

11.06

395

395.82

0.14 3.12 1.44 0.67 0.01
21.02.2018 23:00 11

11.25

288

288.30

0.14 - - - -
21.02.2018 15:00 11

11.14

419

419.60

0.14 - - - -
21.02.2018 07:00 10

10.33

462

462.33

0.17 - - - -
20.12.2017 23:00 8

8.56

486

486.17

0.14 - - - -
20.12.2017 15:00 10

10.14

479

479.02

0.14 - - - -
20.12.2017 07:00 11

11.01

481

481.60

0.14 - - - -
20.10.2019 (24h) 0

0.44

472

472.45

0.14 3.63 2.44 0.81 0.00
20.10.2017 23:00 3

3.55

427

427.28

0.14 - - - -
20.10.2017 15:00 3

3.42

423

423.18

0.14 - - - -
20.10.2017 07:00 4

4.88

439

439.05

0.14 - - - -
20.08.2018 (1h) 1

1.73

457

457.72

1.09 0.00 10.47 4.15 0.01
20.07.2020 (24h) 0

0.77

485

485.40

0.14 3.85 7.04 1.43 0.01
20.07.2017 23:00 10

10.84

477

477.27

0.14 - - - -
20.07.2017 15:00 9

9.64

473

473.15

0.23 - - - -
20.07.2017 07:00 11

11.79

482

482.14

0.16 - - - -
20.05.2020 (24h) 0

0.58

479

479.86

0.15 1.63 1.74 1.32 0.00
20.05.2019 (24h) 1

1.97

485

485.31

0.14 2.88 6.92 0.03 0.03
20.04.2018 (24h) 8

8.67

485

485.51

0.14 1.65 2.11 0.61 0.01
20.02.2018 23:00 11

11.79

436

436.60

0.14 - - - -
19.12.2017 23:00 8

8.31

480

480.79

0.14 - - - -
19.10.2017 23:00 4

4.02

422

422.05

0.14 - - - -
19.09.2018 (24h) 1

1.75

477

477.09

0.14 3.43 1.02 0.28 0.01

Pages